Toledo, M., Grigera, J., & Garrido, A. (2022). Detección automática de problemas de accesibilidad a partir de eventos de interacción de usuario. In Anais do XXV Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software, (pp. 128-142). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/cibse.2022.20968