Mariane Reis and Ana Lorena. 2020. Sample Bias Effect on Meta-Learning. In Anais do XVII Encontro Nacional de InteligĂȘncia Artificial e Computacional, outubro 20, 2020, Evento Online, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 294-305. DOI: https://doi.org/10.5753/eniac.2020.12137.