BRAVO, Dayane Perez; ZANATA ALVES, Marco Antonio; ENSINA, Leandro Augusto; DE OLIVEIRA, Luiz Eduardo Soares. Evaluating Strategies to Predict Student Dropout of a Bachelor's Degree in Computer Science. In: SYMPOSIUM ON KNOWLEDGE DISCOVERY, MINING AND LEARNING (KDMILE), 11. , 2023, Belo Horizonte/MG. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023 . p. 1-8. ISSN 2763-8944. DOI: https://doi.org/10.5753/kdmile.2023.232763.