Marco Aurélio Gerosa and Rafael Prikladnicki. 2019. Abertura do XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. In Anais do XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering, setembro 23, 2019, Salvador, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil.