Rafael Pacheco et al. 2023. Automated Thematic Coherence Scoring of Student Essays Written in Portuguese. In Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, novembro 06, 2023, Passo Fundo/RS, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 1086-1097. DOI: https://doi.org/10.5753/sbie.2023.233447.