Girolimetto, M., Tessinari, R., Lima, F., Pavan, C., & Paiva, M. (2018). Exploiting the diversity of shortest pairs of edge-disjoint paths. In Anais do XXXVI SimpĆ³sio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas DistribuĆ­dos. Porto Alegre: SBC.