A. Concepción-León and M. Endler. "Secure distributed ledgers to support IoT technologies data", in Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, Gramado, 2019, pp. 141-154, doi: https://doi.org/10.5753/sbrc.2019.7356.