Xavier, K., Costa, V., Cardoso, R., Peroba, J., Ferreira, A., Machado, M., Tavares, T., & Rodrigues, A. (2017). VisiUMouse: An Ubiquitous Computer Vision Technology for People with Motor Disabilities. In Anais Estendidos do XXIII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, (pp. 115-118). Porto Alegre: SBC.