Guedes, A., & Colcher, S. (2019). H.761 Support of a new SigGen Media Type to Enable Inaudible Sound Data Communication. In Anais Estendidos do XXV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, (pp. 215-216). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/webmedia_estendido.2019.8173