Crishna Irion, Luiz Theodoro, Flávio Silva, and João Pereira. 2023. Where are the marathon Girls?: An Analysis of Female Representation in the Brazilian ICPC Programming Marathons. In Anais do XVII Women in Information Technology, agosto 06, 2023, João Pessoa/PB, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 263-271. DOI: https://doi.org/10.5753/wit.2023.229336.